Missie & Visie

Doel: Het doel van de stichting is het tot stand brengen van culturele en/of educatieve projecten die actueel en/of maatschappelijk van belang zijn: ‘Community Art’. De stichting bereikt dit door het initiëren, schrijven, regisseren, produceren en/of uitvoeren van theaterproducties waarbij publieksparticipatie, locatietheater en totaalbeleving belangrijke kenmerken zijn. 

Een Schout bij Nacht is een viceadmiraal. Die altijd op het laatste schip van een vloot vaart en (vooral bij nacht) die vloot in de gaten houdt. Gevaren tijdig signaleert en pareert. Wij van Schout bij Nacht houden geen voorhoedegevecht, staan niet op de barricades maar strijden vanuit de achterhoede. Met theater als middel.

Een Schout bij Nacht is ook een plant. Een winterharde plant welke eigenlijk altijd gebruikt wordt als borderplant. Een solide afscheiding. Om kwetsbare tuinen en borders te beschermen tegen oprukkend onkruid, ongewenste betreding en vernieling. Iets wij van Schout bij Nacht voorstaan: het signaleren van ebbende tolerantie en acceptatie jegens kwetsbare groepen. En daar iets aan doen. Met theater als middel.